Ouderschapsplan: papieren tijger

Sinds 2008 is het ouderschapsplan een verplicht document dat moet worden opgesteld indien bij een scheiding minderjarige kinderen zijn betrokken.Hierin worden afspraken omtrent de opvoeding e.d. vastgelegd. Beide ouders verklaren respectvol over elkaar te zullen blijven spreken en het onderlinge contact tussen kind en beide ouders niet in de weg te staan. Klinkt goed….

Er staan handtekeningen van beide ouders onder en het stuk wordt door de rechtbank bij het echtscheidingsvonnis gevoegd. Treedt een ouder alles wat in dit stuk is vastgelegd met voeten? Helaas: daar is niets tegen te doen want het is een tandenloze papieren tijger omdat in de wet niets is geregeld over de sanctionering. Een kwaadwillende ouder kan zich onttrekken aan alle bepalingen van zo’n ouderschapsplan en komt daar straffeloos mee weg.

‘Check dan ook je Facebook!’

Zo kreeg ik op enig moment aanhoudend mailtjes uit het aanwezigheidsregistratie-systeem van de school van mijn kinderen waaruit bleek dat één van hen erg vaak verzuimde wegens ziekte en ook zeer frequent te laat kwam. Omdat er geen normaal contact meer mogelijk was met mijn ex en mijn kinderen deed ik navraag bij de school omdat ik me grote zorgen maakte om mijn de gezondheid van mijn kind.

Via de mentor van mijn kind hoorde ik dat de frequente afwezigheid had te maken met een bepaalde aandoening waar dit kind al enkele jaren af en toe last van had gehad; dat laatste was mij ook wel bekend, maar ik wist niet beter dan dat dit de laatste jaren weinig problemen meer gaf.

Toen ik mijn ex om opheldering vroeg kreeg ik een mail terug waaruit bleek dat enkele maanden daarvoor mijn kind een ongeval had gehad en dat dit had geleid tot een enorme paniektoestand met de trauma-helikopter op het grasveld voor de woning, politie en brandweer waren in actie gekomen en mijn kind was naar het ziekenhuis gebracht.

Ik wist niet wat ik hoorde, maar ergste was misschien nog wel het feit dat mijn ex mij in die mail verweet dat ik mij totaal niet om mijn kind had bekommerd, want ‘als je het nieuws en de social-media in de gaten had gehouden, dan was je hiervan op de hoogte geweest!’, zo luidde het bizarre verwijt. Ze stuurde ze ook een aantal links mee waarop in diverse lokale nieuwsmedia de artikelen te lezen waren over dit voorval, met foto’s en al.

Tandeloos papieren vod

Wat staat er ook weer in zo’n ouderschapsplan? Onder andere dat ouders zich over en weer verplichten om elkaar over alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind, zoals ziekte of ongeval, direct te informeren! Het ouderschapsplan is niet meer dan een geval van schijnzekerheid en schijnveiligheid. Wetgeving zonder handhaving of sanctie en daarmee volkomen zinloos!

De relatie met mijn kinderen is volledig ontspoord en nadat ik, begin 2016, een email van één van hen ontving waaruit ik hier niet durf te citeren ben ik gestopt met het zoeken van contact; uit bescherming voor hen en voor mij. Maar.., er is één troost: gelukkig is het ouderschapsplan door ons helemaal ingevuld, ondertekend en ligt het veilig opgeborgen in een la bij de rechtbank!