Home

Welkom, beste lezer!

Dit is een website over mijn persoonlijke ervaringen met de familierechtspraak in Nederland; ervaringen die ik heb opgedaan als gevolg van een nare vechtscheiding waar ik in was beland.

De titel van deze site is op meerdere manieren te interpreteren: krompraten of kromspreken als tegenhanger van rechtspreken, waarbij recht ook in twee betekenissen kan worden opgevat. Ik koos hiervoor omdat ik in de familierechtspraak enkele uitzonderlijk negatieve ervaringen heb opgedaan. Je kunt, zo heb ik ondervonden, in een situatie geraken waarin de rechtbank lijkt krom te praten wat recht is, terwijl je kwaadwillende ex juist steeds weer recht praat wat krom is.

De verhalen

Onder het kopje De verhalen kun je lezen over een aantal gebeurtenissen in deze zaak die ik meemaakte met een wraakzuchtige en kwaadwillende ex-partner. Bovendien waren er bij deze zaak helaas minderjarige kinderen bij betrokken; dat maakt alles nog een stuk pijnlijker.

Ik hoop dat je er iets aan zult hebben, en evenzo hoop ik wijzer te worden van jouw bevindingen en eventuele tips. Wil je reageren? Stuur dan een berichtje via het Contactformulier.

De verhalen kun je lezen als losstaande artikelen. Leestip: als je deze pagina en de pagina Verantwoording hebt gelezen, dan heb je voldoende context om alle verhalen goed te kunnen volgen.

Good old Confucius

De uitspraak van Confucius, bovenaan de site, is bedoeld als waarschuwing aan iedereen die denkt dat wraak, leugens, list en bedrog in een echtscheidingszaak je uiteindelijk ook maar iets zullen brengen. Je zult hooguit op korte termijn bevrediging vinden voor je haatgevoelens die bij een vechtscheiding natuurlijk altijd een grote rol spelen, maar uiteindelijk keert alles wat je aanricht vanuit je wraak-gestuurde emotie zich tegen je: bijvoorbeeld omdat je kinderen toch, vaak pas na vele jaren, je duivelse spel een keer zullen ontmaskeren en zich tegen je gaan keren.

Ben je op zoek naar wraak, graaf dan niet alleen een graf voor het object van je wraak, maar graaf er ook maar vast eentje voor jezelf. Jouw wraak wordt altijd ook jouw ondergang, zegt Confucius hiermee. Ontwikkelingen in de situatie waarin mijn ex verkeert lijken ook nu weer het gelijk van deze oude Chinese denker en filosoof te gaan bevestigen.

Hartelijke groet,

Sjouke Bakker